Lievens und Partner - Ingenieure - Architekten Generalplanung
Tragwerksplanung
Architektur
Aktuell

Architektur:
Innovatives Kompetenz-
zentrum in St. Elisabeth,
Digital Hub Aachen

Noch zum Ende des vergangenen Jahres starteten wir für die Landmarken AG mit der Ausschreibung und der Vergabe (Lph 6 und 7) zum neuen Kompetenzzentrum „Digital Hub“ in der ehemaligen Kirche St. Elisabeth Aachen. In dem 103 Jahre alten Kirchengebäude entsteht derzeit auf Initiative des gleichnamigen Vereins ein vom Land NRW gefördertes Zentrum für Digitalisierung. Auf rund 1.000 m² sind 100 flexible Arbeitsplätze für digitalisierungsbereite Unternehmer und Start-ups konzeptioniert, inklusive Besprechungsräume, Telefonboxen, Erholungszonen und einem öffentlichen Café im Eingangsbereich. Im Weiteren ist das Team von Lievens und Partner mit der Bauüberwachung (Lph 8) für dieses innovative Projekt beauftragt.


Zuwachs herzlich willkommen!

Unser Team wächst dynamisch: Als angehende Bauzeichnerin und zweite Auszubildende im ersten Lehrjahr heißen wir seit Oktober auch Nora Lavallée in unserem Team herzlich willkommen.


Generalplanung:
Neubau IT-Data-Center,
Rothe Erde

In nur 10 Monaten Planungs- und Bauzeit entsteht in Aachen-Rothe Erde der Neubau eines 2-geschossigen IT-Data-Centers.
Die Continental Reifen Deutschland GmbH beauftragte Lievens und Partner für das Projekt mit der Generalplanung Lph 2 - 8.
Zwischen Mai 2016 und Februar 2017 erstellt unser Planungsteam für das Gebäude mit umfangreicher technischer Gebäudeausstattung die Objektplanung, Tragwerksplanung, Bauphysik und Technische Ausrüstung.

Mit Fakten und Details haben wir unter Referenzen weitere Projekte für Sie zusammengestellt.


Bauen im Bestand:
Erweiterung Produktionshalle,
Audi Brüssel

2018 beginnt die Großserien-Produktion des ersten rein elektrisch angetriebenen SUV von Audi. AUDI BRUSSELS S. A./N. V. beauftragte Lievens und Partner mit der Generalplanung (Lph 1–8) für die Erweiterung der 2-geschossigen Produktionshalle in Brüssel.
Nach Abriss und Bohrpfahlgründung erfolgt derzeit die Anbindung der Südhalle mit Penthouse für TGA, Geräte und Maschinen an die vorhandene Gebäudestruktur.

Mit Fakten und Details haben wir unter Referenzen weitere Projekte für Sie zusammengestellt.


Neu im Team:
Ein Auszubildender, ein
Fachingenieur und ein Fach-
bereichsleiter

Wir freuen uns über unsere neuen Kollegen im Team! Als unseren Auszubildenden im ersten Lehrjahr Bauzeichner stellen wir Maurice Schwartz vor. Alexander Seidner verstärkt unser Team ab Oktober als Diplomingenieur im Bereich Architektur. Als neuer Fachbereichsleiter führt Dipl.-Ing. Daniel Scheufens unser Team im Fachbereich Massivbau.
Die Kontaktdaten zu unseren neuen Mitarbeitern finden Sie in der Liste aller Mitarbeiter auf der Seite Unternehmen sowie für die Fachbereichsleitung auch auf der Seite Kontakte.


Wettelijke regelgevingen die eigen zijn aan deze beroepstak

BauKaG NRW, Duitse wet van de bouwkamer NRW

DVO-BauKAG NRW, Uitvoeringsverordening van de wet van de bouwkamer NRW

SV-VO, Verordening met betrekking tot de geaccrediteerde experts

BauO NRW, Bouwverordening van de deelstaat NRW

Juridische informatie

Foto's

De bron van de foto's staat telkens onder de foto vermeld. Alle foto's zonder bronverwijzing zijn foto's van de vennootschap van ingenieurs Lievens und Partner mbH.

Webdesign / Portretten / Teksten / Programmering

Farbe Licht Raum GmbH
www.farbelichtraum.de

Claudia Fahlbusch
www.die-fotografin-aachen.de

Lückoff Media
www.lueckoff-media.de

Auteurs- en merkrecht

Links naar inhoud van derden met tekst en/of beeldmateriaal, zijn afhankelijk van het aangeboden product toegestaan voor zover er geen passende tekst of foto van onszelf voorhanden is.
De lay-out van de startpagina, de gebruikte grafieken evenals andere inhouden zijn auteursrechtelijk beschermd.

Inhoud van het onlineaanbod

De inhoud van onze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, volledigheid en het actuele karakter van de gepubliceerde informatie. De informatie is in de eerste plaats algemeen bedoeld en mag niet worden geïnterpreteerd als advies op maat. Het gebruik ervan is geheel op eigen risico. De aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van materiële of immateriële aard die direct of indirect zou ontstaan door het al dan niet gebruiken van de hier weergegeven informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, tenzij kan worden aangetoond dat er opzettelijkheid of grove nalatigheid in het spel is.  De aanbieder behoudt zich het recht voor onderdelen van het onlineaanbod of het totale aanbod zonder bijzondere kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te variëren, te wissen of de publicatie ervan voor een bepaalde periode of definitief op te heffen.

Verwijzingen en links

Conform § 3 hfst. 1 TGM is de aanbieder aansprakelijk voor de hier aangeboden eigen inhoud. De koppelingen, de zogenaamde links, naar inhoud van andere aanbieders dienen duidelijk te worden onderscheiden van deze eigen inhoud (§3 hfst. 2 TGM). De links zijn altijd dynamische links. Nadat de inhoud van derden eenmalig is gecontroleerd, worden de koppelingen gecreëerd.
Het is echter onmogelijk om de inhoud van derden blijvend te controleren. Een link naar een aanbod waarvan later blijkt dat het in strijd met de wet is, is theoretisch niet uit te sluiten en in de praktijk in speciale situaties ook onvermijdbaar.  Van alle inhoud van de links die na het creëren van de link gewijzigd worden, wordt hierbij uitdrukkelijk afstand genomen. Indien er aanwijzingen bestaan dat een concreet aanbod waar hier via een link naar verwezen wordt, wettelijk niet toegestaan zou zijn in de zin van § 9 TGM, zal deze link onmiddellijk uit het aanbod worden verwijderd.

Verklaring inzake gegevensbescherming

Voor zover het onlineaanbod de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, doet de gebruiker dit volledig op vrijwillige basis.
Wij registreren, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend conform de bepalingen van de Duitse federale wet ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Elke keer een gebruiker zich toegang tot onze website verschaft of elke keer hij een aan onze website gekoppeld bestand oproept, wordt dit door ons of door een door ons aangewezen derde geregistreerd. Wij slaan deze informatie op voor interne, systeemgerelateerde en statistische doeleinden. De gegevens die worden geregistreerd, zijn: naam van het opgeroepen bestand, datum en tijdstip waarop de gebruiker het bestand heeft opgeroepen, het gedownloade datavolume, melding van een succesvolle oproepactie, webbrowser en het aanvragende domein. Ook de IP-adressen van de aanvragende computers worden geregistreerd. Andere persoonsgegevens worden alleen geregistreerd indien de gebruiker van de website en/of klant deze gegevens vrijwillig, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag of een registratie of bij het afsluiten van een contract of via de instellingen van zijn browser, meedeelt.

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website verstuurd wordt en op de harde schijf van de gebruiker van de website en/of klant wordt opgeslagen. Indien de surfer en/of klant de betreffende server van onze website opnieuw oproept, stuurt de browser van de surfer en/of klant de voordien ontvangen cookie opnieuw naar de server. De server kan dan op verschillende manieren de informatie die hij uit deze procedure kan halen, opnieuw gebruiken. Dankzij cookies kunnen bijv. reclamebanners gemonitord worden of kan het navigeren op een website worden vereenvoudigd. Indien de surfer en/of klant niet wil dat er cookies worden aangemaakt, kan hij dit lokaal op zijn computer in zijn browser, dat wil zeggen het programma waarmee hij websites opent en bekijkt, instellen (bijv. Internet Explorer, Mozilla Fox, Opera of Safari).

Gebruik en overdracht van persoonlijke gegevens

Wanneer de gebruiker op onze website persoonsgegevens achterlaat, gebruiken wij deze enkel voor het beantwoorden van aanvragen van de gebruiker van de website en/of klant, voor de communicatie met de gebruiker van de website en/of klant betreffende afgesloten overeenkomsten alsook voor de technische administratie. Persoonsgegevens worden alleen aan derden meegedeeld of bezorgd wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van het contract of voor facturatiedoeleinden of wanneer de gebruiker van de website en/of klant hiervoor vooraf zijn toestemming heeft gegeven. De gebruiker van de website en/of klant heeft op elk moment het recht om een vooraf gegeven toestemming vanaf dat moment te herroepen.

Opgeslagen persoonsgegevens kunnen worden geschrapt wanneer de gebruiker van de website en/of klant zich beroept op het herroepingsrecht voor het opslaan van zijn gegevens, wanneer de opslag van de gegevens voor het vereiste doel niet langer noodzakelijk is, of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is. Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden, kunnen niet worden geschrapt.

Recht op informatie

Rechtsgeldigheid van de aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is onderdeel van ons onlineaanbod waarnaar op deze website verwezen wordt.
Voor zover afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan het geldende recht, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid onverminderd van kracht.